125 GODINA OD PUBLIKOVANjA MONOGRAFIJE DAS KARSTPHÄNOMEN JOVANA CVIJIĆA

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI
Odbor za kras i speleologiju
 
ima čast da Vas pozove da prisustvujete
naučnom skupu
 
125 godina od publikovanja monografije Das Karstphänomen Jovana Cvijića
 
Svečano otvaranje, sreda, 7. novembar 2018. godine u 10.00 sati
Svečana sala SANU, Kneza Mihaila 35/II