Студенти Географског факултета на међународној пракси Руског географског друштва

Руско географско друштвo организовало је још једну међународну праксу (орг. стажировка) овог пута на територији Републике Крим. Програм је формално отворен посетом Москви и седишту Руског географског друштва. Центар руског географског друштва у Србији је организовао студенте из две земље (Србија и Република Српска – БиХ) и три универзитета (Универзитет у Београду, Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици и Универзитет у Бањој Луци). Теоријски део програма наставе спроводи се на Кримском државном Универзитету Владимир Илич Вернадски, а практични на већем делу територије кримског полуострва. Према програму пракса ће бити завршена посетом Краснодару. Очекивања домаћина и учесника од ове међународне научне и стручне активности су велика и оправдана. Пракса је започета 01. а биће завршена 16. септембра 2019. године.

IMG_1511    IMG_1593 IMG_1519 IMG_1438 IMG_1644 IMG_1607 IMG_1673 IMG_1667 IMG_1693 IMG_2674 IMG_2698 IMG_2786 IMG_2810 IMG_2169 IMG_2275 IMG_2666