2. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA – „DETALjNA RAZRADA TRANSFORMACIJE PREDLOŽENIH DEONICA NAPUŠTENIH ŽELEZNIČKIH PRUGA – ZELENIH STAZA I STANIČNIH OBJEKATA“

Druga međunarodna konferencija se održava u okviru projekta „Detaljna razrada transformacije predloženih deonica napuštenih železničkih pruga – zelenih staza i staničnih objekata“ koji udruženje JUGO CIKLING KAMPANjA radi za potrebe Ministarstva građevinarstva, saobradaja i infrastrukutre.

Cilj konferencije je da se šira javnost upozna sa mogudnostima transformacije napuštenih železničkih pruga i stanica u biciklističke staze i objekte koji mogu da imaju namenu za kulturne, turističko/ugostiteljske, edukativne, komercijalne i druge sadržaje.

Konferencija je namenjena stručnjacima iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, zaštite životne sredine, turizma, stručnjacima koji se bave zaštitom istorijskog i graditeljskog nasleđa, preduzetnicima, kao i predstavnicima lokalnih samouprava.

Na konferenciji de biti prikazani rezultati dvogodišnjeg rada JUGO CIKLING KAMPANjE, kao i primeri dobre prakse iz zemalja u regionu i Evrope.

Konferencija će biti održana 16. novembra 2016. godine u 10h, na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.

Program konferencije [pdf]

POZIVNICA