22. NAUČNA KONFERENCIJA „NACIONALNE MANjINE, MIGRACIJE I SIGURNOST U DEMOKRATSKIM DRUŠTVIMA“, 24-27. MAJ 2018, BRIONI, REPUBLIKA HRVATSKA

U organizaciji Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Fondacije Friedrich Ebert i Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, na Brionima će od  24. do 27. maja 2018. godine biti održana 22. naučna konferencija pod nazivom “Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u demokratskim društvima“.

Detaljnije informacije o skupu se mogu pronaći u pozivu.