4. KONGRES GEOGRAFA BOSNE I HERCEGOVINE

4. kongres geografa Bosne i Hercegovine u organizaciji Geografskog društva Federacije Bosne i Hercegovine održaće se od 17. do 19. novembra 2016. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Teme kongresa:

  1. Zaštita životne sredine,
  2. Turizam,
  3. Regionalno planiranje,
  4. Prostorno planiranje,
  5. Geoinformacione tehnologije i GIS,
  6. Teorijska i aplikativna geografija,
  7. Geografija u obrazovanju;

Rok za prijavu apstrakta je 31. oktobar 2016.

Detaljnije informacija o kongresu možete pronaći na http://kongres.geodrustvo.ba