8. Simpozijum o zaštiti karsta

Akademski speleološko-alpinistički klub organizuje 8. Simpozijum o zaštiti karsta.
Simpozijum se održava u Pirotu od 30. oktobra do 1. novembra 2015. godine.
Spisak tema i više detalja o simpozijumu [pdf]