AKREDITOVANI SEMINAR STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZA 2016/17. I 2017/18. GODINU: „INTEGRISANA AMBIJENTALNA NASTAVA“ BR. 382

U okviru stalnog stručnog usavršavanja nastavnika geografije, Geografski fakultet, Univerziteta u Beogradu organizuje akreditovani seminar stručnog usavršavanja za 2016/17. i 2017/18. godinu:

„Integrisana ambijentalna nastava“ br. 382

Trajanje: jedan dan (8 bodova)

Seminar će se realizovati 03. marta 2018. godine,  u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3,  sa početkom u 10:00 časova.

Prijavljivanje do 20. februara 2018. godine na telefon 0631962254 ili dusankagrubjesic@gmail.com (ime učesnika, naziv škole, lična imejl adresa i broj telefona).