APSOLVENTKINjA GEOGRAFSKOG FAKULTETA DRUGA NA SVETU!

Apsolventkinja Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Milica Dragović, u saradnji sa OŠ “Miloš Obrenović”, je kroz korelaciju nastave geografije i engleskog jezika, osvojila II mesto na Međunarodnom metodičkom kongresu na Oksfordskom Univerzitetu (Velika Britanija), na temu: Inovativni pristup nastavi geografije.

Milica Dragović, apsolvent studijske grupe Geografija, posle veoma uspešno savladanog predmeta Metodika nastave geografije i prikazane velike kreativnosti u izvođenju nastave i pisanju pripreme za čas, kod prof. dr Ljiljane Živković, a u saradnji sa asistentkinjom Ivanom Đorđević, održala je u OŠ „Miloš Obrenović“ u Aranđelovcu, čas geografije. Milica je održala čas u korelaciji sa engleskim jezikom, uz asistenciju profesora engleskog jezika, Jelene Stanišić, koristeći samokreiranu inovativnu metodu rada „GeoEnglish puzzle“ (fotogrfija ispod).

1a 2

Metod i pripremljen čas, poslati su na Međunarodni metodički kongres na Oksfordski Univerzitet, gde je nakon višefaznog ocenjivanja i bodovanja, ovaj metod rada pokazao veliku inovativnost, jer pospešuje učeničku kreativnost, socijalizaciju, korelaciju sa drugim predmetima ali i isključuje korišćenje tehnologija koje su sve više zastupljene u radu. Miličin metod je na kongresu, na kojem su učestvovale brojne svetske zemlje, zauzeo II mesto, iza prvoplasiranih Sjedinjenih Američkih Država, a ispred domaćina, Velike Britanije.

3

Nakon ovog uspeha, Milica je kao volonter predstavljala Geografski fakultet, na nedavno završenoj 14. SVETSKOJ GEOGRAFSKOJ OLIMPIJADI (iGeo 2017) koja je održana u Beogradu.

4