BG PRAKSA 2016

Univerzitet u Beogradu i Gradska Uprava grada Beograda sa zadovoljstvom pozivaju studente završnih godina da se prijave za učešće u programu Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA 2016.

Program Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA realizuje Centar za razvoj karijere Univerziteta  u Beogradu u saradnji sa Gradskom upravom grada Beograda od 2010. godine. Program omogućava studentima da po jedinstvenom modelu obavljaju stručnu praksu u javnim i javnim komunalnim preduzećima, organizacionim jedinicama Gradske uprave, ustanovama kulture i gradskim opštinama i steknu praktična znanja, veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i na taj način unaprede svoje akademsko obrazovanje. U proteklih šest godina realizacije preko 1300 studenata sa 24 fakulteta Univerziteta u Beogradu steklo je prvo radno iskustvo u institucijama čiji je osnivač grad.

U programu Univerzitetske radne prakse ove godine imaće prilike da učestvuje ukupno 178 studenata u 14 unutrašnjih organizacionih jedinica Gradske uprave, 10 gradskih preduzeća, 10 ustanova kulture i 4 gradske opštine grada Beograda.

Integralni tekst konkursa (sa detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla i uslovima za svaku poziciju, kao i potrebnim dokumentima) i Vodič kroz konkurs dostupni su na sajtu Centra za razvoj karijere koji će, kao i u ranijim ciklusima prakse administrirati ceo proces prijavljivanja i za organizacije – učesnice programa izvršiti predselekciju kandidata i obuku mentora.

Studentima, kojima Centar za razvoj karijere tokom cele godine pomaže da ostvare svoja prva radna iskustva, usavrše svoje veštine i steknu potrebna znanja koja će im pomoći prilikom budućeg zapošljavanja, stoji na raspolaganju za pitanja i potrebnu podršku prilikom procesa prijave za ovaj konkurs. (kontaktirajte nas na 011 3207 419 i office@razvojkarijere.bg.ac.rs).

Program BG PRAKSA 2016 realizovaće se kao četvoromesečna praksa uz mentorsku podršku. Planirano je da se praksa realizuje  u periodu od 1. juna do 1.oktobra.  Svim studentima – polaznicima programa tokom trajanja prakse biće obezbeđena naknada za topli obrok i prevoz.

Na konkurs se mogu prijaviti zainteresovani studenti završnih godina elektronskim putem i neophodno je da prilože skeniranu potvrdu o redovnom studiranju na sajtu Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu www.razvojkarijere.bg.ac.rs.

Rok za prijavu je 13. april 2016. godine u ponoć.

Pozicije na kojima mogu da konkurišu studenti završnih godina Geografskog fakulteta:

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ
Pozicija: Praktikant u Odeljenju za geografsko – informacione sisteme – četiri mesta
SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU - Sektor privrednih subjekata, odeljenje za turizam i ugostiteljstvo:
Pozicija:  Saradnik na poslovima turizma u Odeljenju za turizam i ugostiteljstvo – jedno mesto
SEKRETARIJAT ZA UPRAVU - Sektor statistike
Pozicija: Statističar analitičar na poslovima statistike stanovništva (demogafije) – jedno mesto
TURISTIČKA ORGANIZACIJA BEOGRADA
Pozicija: Informator u turističko informativnom centru  -  8 mesta
BIBLIOTEKA „DIMITRIJE TUCOVIĆ“, LAZAREVAC
Pozicija: bibliotekar u stručnom odeljenju – jedno  mesto

BGPRAKSA2016