BITCO 2014

bitco2014_400

Druga Internacionalna Beogradska turistička konferencija Tematski turizam u globalnom okruženju – prednosti, izazovi i budući razvoj održaće se u Beogradu, od 27. do 29. marta 2014. godine, u organizaciji Visoke turističke škole.

 

Informacije o konferenciji možete naći na adresi www.bitco.rs