ČASOVI PRIPREME ZA ISPIT IZ ENGLESKOG JEZIKA

Turizmologija I godina: termin redovnog časa: četvrtak 24.12. od 10:15.
Turizmologija II godina: sreda 23.12. od 14:30, sala 1, Studentski trg.
Geografija: termin redovnog časa: petak 25.12. od 09:15.
Prostorno planiranje: 11:00 – 11:30, početni nivo, učionica 12.
Prostorno planiranje: 11:30 – 12:00, napredni nivo, učionica 12.
Demografija: 13:00 – 13:30, napredni nivo, učionica 10.
Demografija: 13:30 – 14:00, početni nivo, učionica 10.
GOŽS I i II: 19:00 – 20.00, početni i napredni nivo, sala 1, Studentski trg.

Studenti Prostornog planiranja i Demografije čas nastave imaju u sredu 23.12. od 12:00 – 13:00 u učionici 10.
Studenti I godine GOŽS koji treba da brane radove imaju čas prezentacije radova u četvrtak 24.12.od 18:00 – 19:00 u sali 1 na Studentskom trgu.