CEEPUS RAZMENE ZA STUDENTE – NOVI KONKURSNI ROK

Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija organizuje vebinar u cilju informisanja svih zainteresovanih studenata sa državnih visokoškolskih ustanova u Srbiji o mogućnostima i načinu prijave za CEEPUS mobilnosti.

CEEPUS je srednjeevropski program univerzitetske razmene koji studentima sa državnih visokoškolskih ustanova iz Srbije omogućava akademske boravke u zemljama srednje i jugoistočne Evrope.

Vebinar se održava u četvrtak, 4. juna 2020.g. u 16:00 časova, a za prijavu učešća potrebno je popuniti kratak prijavni formular najkasnije do 4. juna u 12:00 časova.

Prijavni formular za vebinar CEEPUS razmene za studente možete pronaći na linku:

https://kvim.tempus.ac.rs/ceepus-razmene-za-studente-i-akademsko-osoblje-novi-konkursni-rok/