Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu

PRAKSA U EPS-u

Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu poziva studente da se prijave za obavljanje prakse u javnom preduzeću ELEKTROPRIVREDA SRBIJE. [pdf]

Praksa će biti organizovana na više lokacija u Srbiji  gde se nalaze uprave, ogranci, pogoni i kopovi Privrednih društava Elektroprivrede Srbije:

  • PD „Termoelektrane Nikola Tesla“
  • PD „Termoelektrane i kopovi Kostolac“
  • PD „Panonske Termoelektrana-Toplana“
  • PD „Elektrovojvodina“
  • PD za distribuciju električne energije„Centar“

Otvoreno je ukupno 98 mesta na sedamdesetosam različitih pozicija.

Mogućnost da steknu radno iskustvo i obave praksu u struci imaju studenti Univerziteta u Beogradu sa Elektrotehničkog, Mašinskog, Rudarsko-geološkog, Saobraćajnog, Tehnološko-metalurškog, Poljoprivrednog, Građevinskog, Fakulteta bezbednosti, Tehničkog fakulteta u Boru, Pravnog fakulteta, Ekonomskog, Matematičkog, Hemijskog, Biološkog, Geografskog i Fakulteta organizacionih nauka.

Prijavljivanje se obavlja isključivo elektronskim putem.

Potrebno je da kandidati preuzmu i popune PRIJAVNI FORMULAR (dostupan na sajtu Centra) i pošalju na mejl: centar@razvojkarijere.bg.ac.rs.

U prijavnom formularu i nazivu (predmetu) imejla neophodno je navesti kod pozicije za praksu na koju se kandidat prijavljuje. Napomena: ukoliko se kandidat prijavljuje za više pozicija može da navede više kodova u istom formularu odnosno imejlu.

Rok za prijave ističe 18. maja 2014. godine u ponoć.

Svaki polaznik prakse imaće neposredno određenog mentora uz čiju podršku će obavljati zadatke tokom trajanja prakse.  Predviđeno trajanje prake je tri meseca a početak prakse planiran je za kraj maja meseca.

Preuzmite integralni tekst konkursa na sajtu Centra www.razvojkarijere.bg.ac.rs.

O Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu: Centar je osnovan 5. decembra 2006. godine kao organizaciona jedinica Univerziteta u Beogradu radi obezbeđivanja delotvornog sistema podrške studentima i diplomcima u razvoju znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju ili nastavku obrazovanja, i radi povezivanja akademske i poslovne zajednice.