Četvrti poziv talentovanim mladim istraživačima – naučnoistraživački rad

POZIV TALENTOVANIM MLADIM ISTRAŽIVAČIMA – STUDENTIMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA UKLjUČIVANjE U NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD U AKREDITOVANIM NAUČNOISTRAŽIVAČKIM ORGANIZACIJAMA 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja POZIVA talentovane mlade istraživače-studente doktorskih akademskih studija za uključivanje u naučnoistraživački rad u akreditovanim naučnoistraživačkim organizacijama. 

Kroz ovaj poziv uključiće se do 100 mladih istraživača, od kojih će se do 20 mladih istraživača iz oblasti umetnosti uključiti u akreditovane naučnoistraživačke organizacije iz oblasti umetnosti.

Na ovaj poziv prijavljuju se mladi istraživači koji imaju titulu diplomirani-master i prvi put upisanu prvu godinu doktorskih akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Srbiji.

Tekst Poziva sa obrascem Prijave preuzimaju se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs, u kojima su navedeni uslovi učešća, način prijave, kao i potrebna dokumentacija.

Rok za podnošenje prijave je 28. decembar 2020. godine

Preuzeti Četvrti poziv talentovanim mladim istraživačima

Preuzeti Obaveštenje za NIO 

Preuzeti Izjava