CIVITAS Beograd – Imati inspiraciju: studentski konkurs za pisane radove sa nagradama‏

Obaveštavamo studente Geografskog fakulteta da se u okviru projekta CIVITAS Beograd – Imati inspiraciju, koji promoviše planiranje održive urbane mobilnosti, sprovodi studentski konkurs za pisane radove sa nagradama na temu “Planiranje održive urbane mobilnosti – mogućnost primene evropskih primera dobre prakse u gradovima Srbije”.

Od studenata se očekuje da prikažu poznavanje koncepta planiranje održive urbane mobilnosti (http://www.eltis..org/mobility-plans), da izaberu jedan primer dobre primene principa planiranje održive urbane mobilnosti, odnosno dobar primer sprovođenja održivih saobraćajnih mera i politika u gradu u Evropi, da ga izanaliziraju i objasne, a da zatim pokušaju da predlože primenu analognih principa i mera u nekom od gradova Srbije.

Za upoznavanje sa dobrim primerima evropske prakse može se koristiti website: http://www.eltis..org/discover/case-studies.

Nagrade za najbolje radove su stipendije autorima radova sa najvećim brojem poena i to: pet novčanih nagrada u vrednosti od 30.000,00 dinara, u formi studentske stipendije u tri mesečne rate.

Tročlani žiri, imenovan od strane CEUS-a, ocenjivaće pristigle radove u skladu sa evaluacionim obrascem koji je sastavni deo raspisa konkursa.

Konkurs je otvoren za studente saobraćaja, prostornog plamiranja, urbanizma i arhitekture. Radovi se pišu isključivo individualno.

Rok za prijavljivanje autora: ponedeljak, 20. oktobar 2014. godine na adresu info@ceus.rs.

Radovi se pišu na srpskom jeziku i treba da budu dužine od oko 1000 reči. Uz radove se predaje i apstrakt, dužine od oko 200 reči, na srpskom i engleskom jeziku.

Rok za predaju radova: ponedeljak, 10. novembar 2014. godine u 16:00 časova. Radovi se predaju isključivo elektronskim putem.

Više o konkursu možete videti na internet adresi:

http://www.ceus.rs/index.php/projects/civitas-activity-fund/civitas-beograd/konkurs

Za sva dodatna pitanja koja se odnose na detalje konkursa, možete se obratiti na adresu info@ceus.rs.