DEKANSKI KOLEGIJUM GEOGRAFSKOG FAKULTETA U POSETI IMC UNIVERZITETU U KREMSU

Od 16. do 18. juna 2016. godine Dekanski kolegijum Geografskog fakulteta bio je u gostima na IMC Univerzitetu u Kremsu, Austrija, nastavljjajući dugogodišnju saradnju. Nakon potpisivanja Memoranduma o razumevanju krajem 2015. godine i definisanja konkretnih oblika kooperacije, te posete delegacije iz Austrije Fakultetu i Privrednoj komori Srbije, razgovori su intenzivirani u smeru definisanja zajedničkih naučno-stručnih projekata, razmene studenata i nastavnika, te unapredjenju edukativno-istraživačkog aspekta saradnje u narednom dvogodišnjem periodu.

Tim IMC činio je CEO Univerziteta, prof. dr. Karl Ennsfellner i Jens Peter Ennen, projekt menadžer za međunarodnu saradnju.

Razgovori će biti nastaljeni tokom septembra i oktobra 2016. godine.

slika krems (8) slika krems (1)  slika krems (3) slika krems (4) slika krems (2)slika krems (5) slika krems (6) slika krems (7)