DEMOGRAFI U POSETI CENTRU ZA PRIHVAT TRAŽILACA AZILA U KRNjAČI

U sredu 23. novembra 2016. godine studenti master studija smera Demografija su u okviru predmeta Prostorna mobilnost stanovništva posetili Centar za prihvat tražilaca azila u Krnjači. Poseta je realizovana uz pomoć i dozvolu Komesarijata za izbeglice i migracije, te se ovom prilikom zahvaljujemo Ivanu Miškoviću, PR-u Komesarijata, kao i našem domaćinu i vodiču Dajeni Ristić.

IMG_5067 IMG_5068 IMG_5071