Детаљније објашњење услова уписа за студенте који су остварили мање од 37 ЕСПБ | Географски факултет

Detaljnije objašnjenje uslova upisa za studente koji su ostvarili manje od 37 ESPB

Detaljnije objašnjenje uslova upisa za studente koji su u školskoj 2015/2016. godini ostvarili manje od 37 ESPB [pdf]