Dodatni ispitni rok u školskoj 2018/19. godini

Odlukom Nastavno-naučnog veća od 16. septembra 2019. godine, odobren je dodatni ispitni rok u školskoj 2018/19. godini.

Dodatni ispitni rok biće održan od 30. septembra do 04. oktobra 2019. godine.

Studenti mogu da prijave najviše dva ispita.

Prijava ispita je 29. septembra 2019. godine (nedelja) i vrši se isključivo preko fakultetskog informacionog sistema.

Imajući u vidu kratak vremenski period između šestog i dodatnog ispitnog roka, kao i tehnička ograničenja informacionog sistema, potrebno je da studenti uplate iznos za prijavu ispita u dodatnom roku najkasnije do 24. septembra 2019. godine.

Napominjemo da će iznos koji student uplati, a ne iskoristi za potrebe prijave ispita u dodatnom roku (jer je položio ispit u šestom roku), ostati na njegovom računu i moći će da se iskoristi za druge obaveze.

Ukoliko uplaćena sredstva ne budu evidentirana na računu do 28. septembra, student može da se obrati Studentskoj službi Fakulteta u nedelju, 29. septembra od 10 do 14 časova.