Dodatni ispitni rok

Dodatni ispitni rok biće održan od 2. do 6. oktobra 2015. godine.
Prijava ispita se vrši direktno u studentskoj službi.
Ispiti se prijavljuju uplatom na žiro račun Geografskog fakulteta 840-1816666-75 sa pozivom na broj 10/15.
Rok za prijavu ispita je 1. oktobar 2015. godine.