ДОДАТНИ РОК ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ – КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ

Коначна ранг листa – студијски програм Географија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Туризмологија [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Просторно планирање [pdf]
Коначна ранг листa – студијски програм Демографија [pdf]
Коначнаранг листa – студијски програм Геопросторне основе животне средине [pdf]

Коначна ранг листа кандидата формира се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата пријемног испита. Да би кандидат стекао статус студента који студира на „терет буџета“ Републике Србије мора остварити најмање 51 бод, а за статус студента који плаћа школарину најмање 30 бодова.

С обзиром на то да  кандидати имају право пријаве на више студијских програма, на дан уписа може доћи до померања на листи буџетских места по студијским програмима.

Упис кандидата врши се према жељи кандидата наведеној у пријави,

Упис кандидата обавиће се 11. јула 2019. године од 10 часова у студентској служби Факултета, Студентски трг 16.

Уколико остваре право на упис и рангирају се у оквиру одобрене квоте кандидати подносе следећу документацију:

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
- извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
- индекс и попуњен образац ШВ-20 (добија се на Факултету);
- две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
- решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске);
- доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
- доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте;

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 86.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

1.

  прва рата

26.000,00

приликом уписа

2.

  друга рата

20.000,00

до 10.12.2019.

3.

  трећа рата

20.000,00

до 10.02.2020.

4.

  четврта рата

20.000,00

до 10.04.2020.

Трошкови уписа, индекса, образаца и накнаде за Центар за развој каријере износе 2.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти).

Самофинансирајући студенти плаћају и износ од 1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.