ДОДАТНИ РОК ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Универзитет у Београду – Географски факултет организује први додатни уписни рок за упис на основне академске студије за кандидате који су полагали пријемни испит на Географском факултету или другом факултету у оквиру Универзитета у Београду, а нису се уписали у првом уписном року за школску 2019/2020. годину, за студијске програме:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СЛОБОДНА МЕСТА

БУЏЕТ

САМОФИНАНСИРАЊЕ

  Географија

11

26

  Туризмологија

/

8

  Просторно планирање

/

29

  Демографија

8

30

  Геопросторне основе животне средине

1

28

Пријављивање кандидата обавиће се од 03. до 10. јула 2019. године од 09 до 14 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

- сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања;
- диплома о положеном завршном односно матурском испиту;
потврду факултета о полагању пријемног испита и оствареним бодовима;
- решење о нострификацији средњошколских докумената или потврду о томе да је поступак нострификације у току (страни студенти).

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2018/19. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу

Коначна ранг листа биће објављена 10. јула 2019. године најкасније до 16 часова.

Упис кандидата обавиће се 11. јула 2019. године од 10 часова у студентској служби Факултета, Студентски трг 16.

Уколико остваре право на упис и рангирају се у оквиру одобрене квоте кандидати подносе следећу документацију:

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
- извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
- индекс и попуњен образац ШВ-20 (добија се на Факултету);
- две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
- решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске);
- доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
- доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте;

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 86.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

  1.

прва рата

26.000,00

приликом уписа

  2.

друга рата

20.000,00

до 10.12.2019.

  3.

трећа рата

20.000,00

до 10.02.2020.

  4.

четврта рата

20.000,00

до 10.04.2020.

Трошкови уписа, индекса, образаца и накнаде за Центар за развој каријере износе 2.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти).

Самофинансирајући студенти плаћају и износ од 1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.