ДРУГИ ДОДАТНИ РОК ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Универзитет у Београду – Географски факултет организује други додатни уписни рок за упис на основне академске студије за кандидате који су полагали пријемни испит на Географском факултету или другом факултету у оквиру Универзитета у Београду, а нису се уписали у другом уписном року за школску 2019/2020. годину, за студијске програме:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СЛОБОДНА МЕСТА

БУЏЕТ

САМОФИНАНСИРАЊЕ

  Географија

5

24

  Туризмологија

/

4

  Просторно планирање

/

25

  Демографија

5

30

  Геопросторне основе животне средине

/

20

Пријављивање кандидата обавиће се 12. септембра 2019. године од 09 до 16 часова, у просторијама Факултета, Студентски трг 3/III.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

- сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања;
- диплома о положеном завршном односно матурском испиту;
потврду факултета о полагању пријемног испита и оствареним бодовима;
- решење о нострификацији средњошколских докумената или потврду о томе да је поступак нострификације у току (страни студенти).

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2018/19. године приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани у прву годину у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу.

Коначна ранг листа биће објављена 13. септембра 2019. године најкасније до 11 часова.

Упис кандидата обавиће се 13. септембра 2019. године у 14 часова у студентској служби Факултета, Студентски трг 16.

Уколико остваре право на упис и рангирају се у оквиру одобрене квоте кандидати подносе следећу документацију:

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид (сведочанства, дипломе);
- извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај документ доставе);
- индекс и попуњен образац ШВ-20 (добија се на Факултету);
- две фотографије формата 4,5×3,5 cm;
- решење о нострификацији средњошколске дипломе (средња школа завршена у иностранству изузев Републике Српске);
- доказ о здравственом осигурању (за стране држављане);
- доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте;

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 86.000,00 динара.

Студент може платити школарину у једнократном износу приликом уписа или у четири рате:

  1.

прва рата

26.000,00

приликом уписа

  2.

друга рата

20.000,00

до 10.12.2019.

  3.

трећа рата

20.000,00

до 10.02.2020.

  4.

четврта рата

20.000,00

до 10.04.2020.

Трошкови уписа, индекса, образаца и накнаде за Центар за развој каријере износе 2.000,00 динара (приликом уписа плаћају сви студенти).

Самофинансирајући студенти плаћају и износ од 1.500,00 динара на име режијских трошкова Универзитета у Београду.