Dodatni (sedmi) ispitni rok u školskoj 2020/21. godini

Poštovani studenti,

Obaveštavamo vas da će se dodatni ispitni rok u školskoj 2020/21. godini održati u periodu od 21.09. do 24.09.2021. godine.

Ispite za ovaj ispitni rok možete prijaviti u periodu 18.09. do 20.09.2021. godine

Troškove prijave ispita uplatiti najkasnije do 17.09.2021. godine.

Studenti koji su usled bolesti uzrokovane virusom COVID 19 bili sprečeni da polažu ispite u nekom od redovnih ispitnih rokova u školskoj 2020/21. godini, ne plaćaju prijavu ispita u dodatnom (sedmom) ispitnom roku, ukoliko prilože neophodnu lekarsku dokumentaciju (dokumentacija se predaje u studentskoj službi Fakulteta).

Za sve dodatne informacije obratite se studentskoj službi Fakulteta.

znak 2