Dodatni termin za ispit iz engleskog jezika

Usmeni deo ispita iz engleskog jezika za studente koji su položili pismeni deo u prethodnim rokovima, održaće se 03. jula 2019. godine sa početkom u 08:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.