Dodatni termin za ispit iz predmeta Urbana ekonomija

Studenti koji nisu u mogućnosti (usled preklapanja termina sa drugim ispitima) da izađu na ispit iz Urbane ekonomije 12. septembra u 12h, mogu polagati ispit 11. septembra u 14h u Jagićevoj.