DODATNI TERMIN ZA ISPIT IZ TURISTIČKE GEOGRAFIJE SVETA U ČETVRTOM ROKU

Ispit iz predmeta Turistička geografija sveta (studijski program Turizmologija), pored termina 25. juna, odžaće se i 3. jula 2019. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1.