DODATNI TERMIN ZA POLAGANjE USMENOG ISPITA KOD PROF. DR DRAGICE ŽIVKOVIĆ

Dodatni termin za usmeno polaganja ispita u petom ispitnom roku kod prof. dr Dragice Živković za predmete Kartografija, Kartiografija I i Kartografija II je 14. septembar 2016. godine u 10h.