Dodatni termini ispita iz predmeta Marketing i Menadžment u turizmu

Ispiti iz predmeta Marketing i Menadžment u turizmu (studijski program Turizmologija) održaće se i u dodatnom terminu, 27. juna 2019. godine sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1.