Доделa стипендија Фондације Косте Мигрића и оглас за издавање простора Фондације Милана Стефановића-Смедеревца

1. Фондација Косте Мигрића:

Поштовани студенти,

У прилогу који је налази ОВДЕ имате све детаље у вези са конкурсом за доделу стипендије.

Додатна документација: ПРИЈАВА и ИЗЈАВА

2. Оглас за издавање простора Фондације Милана Стефановића-Смедеревца:

У прилогу који се налази ОВДЕ можете видети све услове за закуп простора стана у Ул. Теразије број 39 у Београду.

znak 2