DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – KONAČNA RANG LISTA – DRUGI UPISNI ROK

Konačna rang lista za upis na doktorske akademske studije za školsku 2018/2019. godinu [pdf]

Upis studenata obaviće se 22. oktobra 2018. godine od 10-11 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg br 16.

DOKUMENTA ZA UPIS

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

  • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (diplome, odnosno uverenja o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija; dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima na studijama prvog i drugog stepena);
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • indeks (dobija se na Fakultetu);
  • dve fotografije formata 4,5h3,5 cm,
  • dokaz o uplati školarine (uplatnicu na žiro račun Geografskog fakulteta broj 840-1816666-75).
  • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere;
  • za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje o priznavanju strane javne visokoškolske  isprave.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).

Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

ŠKOLARINA

  • školarina za državljane Republike Srbije iznosi 110.000 dinara
  • školarina za strane državljane iznosi 4.500 evra

Godišnja školarina za samofinansirajuće studente državljane RS iznosi 110.000,00 dinara i može se uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u 4 rate (prva, druga i treća rata školarine iznose 30.000,00 dinara, četvrta rata iznosi 20.000,00 dinara).