DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – KONAČNA RANG LISTA – DRUGI UPISNI ROK

KONAČNA RANG LISTA - DRUGI UPISNI ROK  [pdf]

Upis će se obaviti 24. oktobra 2016. godine od 10h u Studentskoj službi Geografskog fakulteta, Studentski trg br 16.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

- overene fotokopije dokumenata,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- indeks (dobija se na Fakultetu),
- dve fotografije formata 4,5h3,5 cm,
- dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 2.500,00 dinara – uplaćuje se na račun fakulteta 840-1816666-75
- dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 35.000,00 dinara – uplaćuje se na račun fakulteta 840-1816666-75
- troškovi osiguranja studenta u iznosu od 1.000,00 dinara uplaćuju se direktno u studentskoj službi

Indeks i ŠV obrazci preuzimaju se u studentskoj službi prilikom upisa.
Godišnja školarina za samofinansirajuće studente državljane RS iznosi 110.000,00 dinara i može se uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u 4 rate (druga, treća i četvrta rata školarine iznose 25.000,00 dinara).