DRUGI UPISNI ROK – KONKURS ZA UPIS NA PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

  • Drugi upisni rok – Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu za školsku 2019/20. godinu [pdf]
  • Prijavni list (prijavni list se može preuzeti i na Fakultetu prilikom prijavljivanja)
  • Opšti uslovi konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu za školsku 2019/2020. godinu [pdf]