Drugi upisni rok – Preliminarne rang liste za upis na osnovne akademske studije za školsku 2020/21. godinu

Preliminarne rang liste formirane su na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimalno 40 poena) i ostvarenog rezultata na prijemnom ispitu (maksimalno 60 poena).

Preliminarna jedinstvena rang lista – [pdf]

Preliminarna rang lista – studijski program Geografija [pdf]

Preliminarna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]

Preliminarna rang lista – studijski program Prostorno planiranje [pdf]

Preliminarna rang lista – studijski program Demografija [pdf]

Preliminarna rang lista – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Žalbe kandidata na preliminarne rang liste primaju se 07. i 08. septembra 2020. godine od 09 do 15 časova u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III.

Obrazac žalbe preuzima se u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III;

Komisija donosi rešenje po žalbi odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od prijema žalbe;

Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu kao drugostepenom organu u roku od 24 časa od prijema rešenja prvostepene Komisije;

Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe;

Objavljivanje konačne rang liste: 10. septembar 2020. godine do 12 časova.

Molimo kandidate da sve informacije u vezi sa kalendarom upisa, koji zbog aktuelne epidemiološke situacije može biti promenjen, prate na internet stranici Fakulteta.