Drugi upisni rok za upis na master akademske studije za školsku 2014/15. godinu

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće i drugi upisni rok za upis na master akademske studije za školsku 2014/15. godinu.

Upražnjena mesta po studijskim programima:

STUDIJSKI PROGRAM Samofinansiranje
  Geografija 33
  Turizmologija 21
  Prostorno planiranje 34
  Demografija 10
  Geoprostorne osnove životne sredine 18
 UKUPNO 116

 

 • Prijavljivanje kandidata: 31. oktobar i 03. novembar 2014. godine, od 11-14 časova u Dekanatu fakulteta, Beograd, Studentski trg 3/III.
 • Polaganje diferencijalnih ispita održaće se 04. novembra 2014. godine u 10 časova, na Studentskom trgu 3/3 [detaljnije]
 • Objavljivanje konačne rang liste: 04. novembar 2014. godine;
 • Upis studenata:  05. novembar 2014. godine, u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16;

DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS 

 • prijava na Konkurs (obrazac se dobija na Fakultetu);
 • original (na uvid ) i fotokopije diplome i dodatka diplome ili uverenje o diplomiranju;
 • uverenje o položenim ispitima (za kandidate koji nemaju dodatak diplomi);
 • dokaz o uplati od 5.000,00 dinara za prijavu na Konkurs uplaćuju na žiro račun fakulteta broj 840-1816666-75 ;

 

DOKUMENTA ZA UPIS

 • dva obrasca ŠV – 20 (popunjena),
 • indeks (popunjen)
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
 • originalna dokumenta,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o uplati školarine

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.