DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2015/16

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće i drugi upisni rok za upis na master akademske studije za školsku 2015/16.

Upražnjena mesta po studijskim programima:

STUDIJSKI PROGRAM

Samofinansiranje

  Geografija

36

  Turizmologija

26

  Prostorno planiranje

33

  Demografija

17

  Geoprostorne osnove životne sredine

31

 UKUPNO

143

Prijavljivanje kandidata:  2. i 3. novembar 2015. godine, od 11 do 14 časova u Dekanatu fakulteta, Beograd, Studentski trg 3/III.

 • Polaganje diferencijalnih ispita održaće se 04. novembra 2015. godine u 10 časova, na Studentskom trgu 3/3
 • Objavljivanje konačne rang liste: 04. novembar 2015. godine;

DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS

 • prijava na Konkurs [pdf] (obrazac se dobija na Fakultetu);
 • original (na uvid ) i fotokopije diplome i dodatka diplome ili uverenje o diplomiranju;
 • uverenje o položenim ispitima (za kandidate koji nemaju dodatak diplomi);
 • dokaz o uplati od 5.000,00 dinara za prijavu na Konkurs uplaćuju na žiro račun fakulteta broj 840-1816666-75;

Upis studenata obaviće se 5. i 6. novembra 2015. godine od 10 do 14 časova u studentskoj službi.
Indeks i ŠV obrazci preuzimaju se u studentskoj službi prilikom upisa.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS

 • overene fotokopije diplome i dodatka diplome ili uverenje o diplomiranju izvod iz matične knjige rođenih
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 2.500,00 dinara – uplaćuje se na račun fakulteta 840-1816666-75
 • dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 25.000,00 dinara – uplaćuje se na račun fakulteta 840-1816666-75
 • troškovi osiguranja studenta u iznosu od 1.000,00 dinara  uplaćuju se direktno u studentskoj službi

Godišnja školarina za samofinansirajuće studente državljane RS iznosi 95.000,00 dinara i može se uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u 4 rate (prva, druga i treća rata školarine iznose 25.000,00 dinara,  četvrta rata iznosi 20.000,00 dinara).