EKOLOŠKA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD“

Lokalni ekološki pokret iz Smedereva i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizuju II ekološku konferenciju sa međunarodnim učešćem „SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD“, 25 i 26. novembar 2016., Regionalni centar – Smederevo.

Teme konferencije:

 1. Zaštita vode, vazduha i zemljišta i unapređenje
 2. Urbana ekologija
 3. Ekološki menadžment – upravljanje životnom sredinom
 4. Obnovljivi izvori energije – energetska efikasnost
 5. Zaštita šuma i očuvanje prirodnih vrednosti
 6. Ekološki inženjering
 7. Agroinženjering i proizvodnja organske hrane
 8. Upravljanje otpadom I sistem reciklaze
 9. Ekološki turizam i održivi razvoj
 10. Ekološka etika i ekološko obrazovanje
 11. Prostorno planiranje u životnoj sredini
 12. Akcidenti i procena uticaja na rizike – vanredne situacije

Tehničko uputstvo za pisanje radova [doc]
Radove treba dostaviti Organizacionom odboru na E-mail: lepsmederevo@gmail.com

Važni datumi:

Prijave za konferenciju počinju: 04.10.2016.
Rok prijave za učešće: 20.10.2016.
Rok za dostavljanje radova: 18.11.2016.

Kotizacija:
Kotizacija za učesnike iz Srbije na skupu iznosi: 5.000,00 din.
U kotizaciju je uključeno sledeće: Prisustvo radnog dela skupa, Zbornik radova „Smederevo ekološki grad“ (Knjiga + CD), sertifikat, prateći materijal, koktel dobrodošlice, zajednička večera i osveženje u pauzama, izlet do Smederevske tvrđave. Fakultativni izleti – vinarija i vila Obrenovića.
Rok za uplatu kotizacije je 18.11.2016.godine. Kotizaciju uplatiti na žiro račun Lokalnog ekološkog pokreta broj: 310-213168-36. Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji priloziti prilikom registracije na skupu. Uplata kotizacije na dan konferencije je 5.500,00 din.

Prijave i informacije:
Molimo vas da prijavu za učešće na skupu pošaljete blagovremeno na E-mail adresu: lepsmederevo@gmail.com
Kontakt osoba za dodatne informacije o skupu: Miljan Ilić 064/ 1508368, 062/1714714

II informacija [pdf]

slika lep