EKOLOŠKO PRAVO – TERMIN ISPITA U ČETVRTOM ISPITNOM ROKU

Ispit iz Ekološkog prava u četvrtom ispitnom roku održaće se 28. juna 2016 u 18h na Pravnom fakultetu (kabinet 116).