VAŽNO OBAVEŠTENjE – PROMENA TERMINA ODRŽAVANjA ISPITA KOD PROF. DR STEVANA LILIĆA

Ispit iz predmeta Ekološko pravo kod prof. dr Stevana Lilića u šestom ispitnom roku održaće se 26. 09. 2013. godine u 13 časova na Pravnom fakultetu.