mr Aleksandra Gojšina-Vukelić

Датум и место рођења: 24.6.1966. Београд

Географски факултет у Београду, смер Просторно планирање, уписала сам школске 1988/89. Дипломирала сам јануара 1994. године са просечном оценом 9,03 и оценом 10 на дипломском испиту. За успех постигнут током основних студија добила сам диплому студента генерације за школску 1993/94. годину. Године 2005. стекла сам звање магистра просторног планирања одбраном тезе под називом Могућности примене ГИС-а у јавној управи. Управо из области просторног планирања како урбаних, тако и руралних простора, уз примену географских информационих система, објавила сам неколико научно стручних радова.

Од јуна 1994. године запослена сам на Географском факултету као стручни сарадник, док од 2002. године помажем у извођењу наставе из предмета Рачунарство и ГИС.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format