Bojan Vračarević

- Бојан Врачаревић, рођен 22. јануара 1982. у Брусу.
- Економски факултет у Београду уписао 2000/01. године – смер Међународна економија и спољна трговина,
- Дипломирао 31. јануара 2007. са темом: „Транснационалне компаније и стране директне инвестиције у Србији“ (просечна оцена 8,36 и 10 на одбрани).
- Мастер студије уписао 2010/11. године на Економском факултету у Београду – смер Економска политика и развој.
- Мастер рад на тему: „Домети економских мера и инструмената заштите животне средине у области градског саобраћаја“ одбранио 10. децембра 2012 (просечна оцена на студијама – 9,89).
- Докторске студије на Економском факултету у Београду уписао 2012/13. године на студијском програму Економија.
- Од новембра 2010. до марта 2011. године на Географском факултету у Београду по уговору о ангажовању у настави држи вежбе на предметима: Туристичка политика, Урбана економија, Економика туризма и Међународна привреда и туризам.
- У марту 2011. изабран за сарадника у настави за економску групу предмета.
- У априлу 2013. изабран је за асистента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета).

Scientific paper:

Miomir M. Jovanovic, Bojan R. Vracarevic. 2016. Challenges ahead – Mitigating air transport carbon emissions. Polish Journal of Environmental Studies, (2016), vol. 25 no. 5

Jovanović, M., Vračarević, B.. 2014. „Saobraćaj u metropolama – prostorni aspekt ”. Glasnik Srpskog geografskog društva,  broj 3/2014, 25-39.

Jovanović, M., Vračarević, B.. 2013. “The challenges of the transferable-permits use in transport sector”. Zbornik radova (Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet), broj 61/2013, 1-14.

Vračarević, B. 2014. „Economic instruments in environmental policy“. The Environment, Vol. 2, No. 2, 79-83.

Jovanović, M., Vračarević, B. 2012. „Gradski saobraćaj i zaštita životne sredine – dometi ekonomskih mera“ Glasnik Srpskog geografskog društva, 2/2013, 91-111.

Jovanović, M., Vračarević, B. 2013. „Porezi i naknade kao instrumenti zaštite životne sredine – na primeru gradskog saobraćaja“. Zbornik radova: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine. Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd. 125-135.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format