Ph.D. Stevan Stanković

У Пироту је завршио основну школу и гимназију. На студије географије Универзитета у Београду уписао се 1963. године и исте завршио за седам семестара са просечном оценом 9,87, дипломски испит 10. Магистарске студије и одбрану рада Туристичка валоризација вештачких језера Србије, завршио је  1967. године са просечном оценом 9,76. Докторат географских наука стекао је  1974. године одбранивши тезу Планинска језера Црне Горе.  За асистента Географског факултета изабран је 1965., за доцента 1975., за ванредног професора 1980. и за редовног професора  1984. године. После радног стажа од 43 године, пензионисан је 2008. Почетком 2009. Сенат Универзитета у Београду изабрао га је за професора емеритуса. Познат је као изванредан предавач, јасног стила, конкретних примера и знања из литературе и са терена, које потврђује научним доказима и преноси младима.

            Као асистент на студијским групама за географију и туризмологију држао је вежбе и наставу из географије Југославије, физичке географије, хидрологије, животне средине, туристичке географије и туристичке географије Југославије. На мастер студијама држи предавања из туристичке валоризације, а на докторским Принципе и методе туризмолошких истраживања. По позиву је држао предавања на универзитетима у Приштини и Новом Саду. После избора за доцента,  био је ментор у изради 570 дипломских, 10 мастер, 30 магистарских и 20 докторских радова.

Током радног века биран је за управника Института за туризам, заменика председника Скупштине Природно-математичког факултета, продекана Природно математичког факултета, декана Одсека за туризмолошке науке и декана Географског факултета. У Српском географском друштву обављао је дужности библиотекара, секретара и уредника научних издања и председника. Кандидован је за дописног члана Српске академије наука и уметности.

Са рефератима је учествовао на 90 научних и стручних скупова у земљи и иностранству. Са домаћих скупова  је уредио 20 зборника. Истраживачким прилозима учествовао је у 20 пројеката на Географском факултету и ван њега. За школски програм Телевизије Београд, израдио је 15 синопсиса. У енциклопедијама је објавио 2.500 одредница. По позиву је предавања из лимнологије, туристичке географије, екологије и о Јовану Цвијићу, презентовао у више од 50 школа и институција у Србији и ван ње. Организовао је 10 омладинских географских кампова и са истих публиковао четири зборника. Приређивач је монографије о Сокобањи (333 стране). Један је од организатора манифестације Цвијићеви дани (18 сусрета) и Еколошка истина (20 научних скупова). У часопису Призор из Лознице, на више од 100 страна, представио је стваралаштво Јована Цвијића и Боривоја Ж. Милојевића.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format