Ph.D. Goran Anđelković

Датум и место рођења: 09.03.1971. године, Смедеревска Паланка

Основну школу завршио је 1986. године у Азањи, а гимназију 1990. године у Смедеревској Паланци. Исте године уписао је Географски факултет Универзитета у Београду, смер Географија. После одслужења војног рока у Сињу 1991. године започео је студије. Дипломирао је 17. октобра 1997. године са просечном оценом 9,67. Тада је са оценом 10 одбранио дипломски рад под називом “Политичка географија Европске уније”. Године 1998. уписао је постдипломске студије на Географском факултету у Београду, смер Физичка географија – климатологија, на коме је положио све испите са просечном оценом 10. Магистарски рад под називом “Утицај антропогених извора топлоте на климу Београда” одбранио је 03.10.2002. године на Географском факултету у Београду. Докторску дисертацију под називом “Екстремне климатске појаве у Србији” одбранио је 06.03.2010. године такође на Географском факултету. Од 1.10.1998. године запослен је на Географском факултету прво као асистент, а затим као доцент за научну област физичка географија (климатологија) на истоименој катедри.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format