Ph.D. Ivan Samardžić

Рођен 18.2.1985. године у Београду, завршио Осму београдску гимназију. Основне и мастер студије Географског факултета на смеру Геопросторне основе животне средине Географског факултета Универзитета у Београду, под менторством професора др Дејана Филиповића, завршио 2009. односно 2010. године и стекао звање Дипломирани географ заштите животне средине са темом “Конфликти и заштита подручја Парка природе и туристичке регије Стара планина” и звање Дипломирани географ – мастер за област животне средине са темом “Процена утицаја скијалишта туристичког центра “Бабин зуб” на животну средину”. Докторант Географског факултета Универзитета у Београду. Сарадник у настави и истраживач приправник на Географском факултету Универзитета у Београду, учешће у извођењу наставе (вежбе, практични и теренски рад из предмета из уже научне области) и научно-истраживачким пословима.

Пројекти:

  • Развојни програми ревитализације села Србије (бр. пројекта 176008)
  • Просторни план општине Никшић.
  • Стратегија одрживог развоја општине Чукарица.
  • У току 2010/11 и 2011/12 године члан комисије финалног такмичења Младих талената Србије при Центру за младе таленте из области Животне средине, а у току 2012/2013 године ментор за израду научних радова из области Животне средине у категорији Основих и Средњих школа на територији Београда.

Такође, учествовао је на више Еколошких кампова и фестивала у земљи (Велико ратно острво, Космај, Вршачке планине, Милешевка, Супернатурал) и иностранству (Мораково-Црна Гора, Липово-Црна Гора), где је одржао као предавач по позиву предавања:

  • Заштита подручја парка природе и туристичке регије “Стара планина” и утицај изградње ски стаза на животну средину (Геоеколошка школа Мораково, Црна Гора 2010.),
  • Заштита београдског водоизворишта и систем рени бунара (Јесењи камп Одрживо коришћење и управљање природним ресурсима, Велико ратно острво, Београд 2011.),
  • Мере и активности за превенцију и ублажавање ризика и претњи на заштићеним подручијима-пример Великог ратног острва (Јесењи камп Мере и активности за превенцију и ублажавање ризика и претњи на заштићеним подручијима, Велико ратно острво, Београд 2012.).

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format