Ph.D. Jelena Luković

Датум и место рођења: 14.07. 1979., Београд

У Београду завршила Основну школу ”Максим Горки” и средњу, X београдску гимназију ”Михајло Пупин”. Студије географије на Београдском универзитету уписала 1998. године без полагања квалификационог испита, захваљујући наградама на републичким такмичењима из географије. Дипломирала 2004. год. са просечном оценом 9.39, одбранивши дипломски рад под називом ”Климатске погодности за развој пољопривреде у општини Сјеница”. Постдипломске студије уписала исте године на смеру Физичка географија. Испите положила са просечном оценом 9.83 и магистрирала са тезом ”Промене температуре ваздуха у Србији у периоду сателитских осматрања у склопу глобалних климатских промена”. Пријавила докторску тезу ”Увођење просторне димензије у проучавању колебања климе у Србије у инструменталном периоду” 2009. године. На Географском факултету најпре ангажована као стипендиста министарства науке од 2005 до 2008. године, а затим као истраживач приправник од 2008 до 2010. Године 2010. изабрана у звање асистента на катедри за Физичку географију.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format