Ljiljana Mihajlović

Мср Љиљана Михајловић је рођена 18.07.1984 у Шапцу где је завршила основну школу и гимназију друштвено – језичког смера. Године 2004. уписује студије геопросторних основа животне средине, као редовни студент на Географском факултету, Универзитета у Београду где је дипломирала 2009. године, са просечном оценом 8.37 и оценом 10 за одбрану дипломског рада на тему: „Животна средина слива реке Добраве“, и на тај начин стекла звање дипломирани географ заштите животне средине. Исте године уписује мастер студије на смеру Геопросторне основе животне средине, које завршава 2010. године са просечном оценом 10, и оценом 10 за одбрану мастер рада на тему: „Геоеколошке детерминанте миграција становништва у Србији“, и стиче стручно звање дипломирани географ – мастер за област животне средине. Од 2010. године докторант је на студијској групи Географија. Од 1.јуна 2011. године запослена је на Географском факултету Универзитета у Београду као истраживач сарадник на основу ангажованости на научном пројекту Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије бр. 176008 Развојни програми ревитализације села Србије. За време мастер и докторских студија ангажована је у настави као сарадник на предметима: Социјална екологија, Хумана екологија, Демоекологија, Екотоксикологија, Заштита природе Србије, Животна средина села и ненастањених подручја и Геопростор и туристички простор. Заменик је уредника студенстког часописа „Екогеа“, од његовог оснивања 2008. године, а од 2010. године постаје уредник истог часописа. Аутор је више научних и стручних радова из области животне средине. Током основних академских студија (мај-новембар 2008.године) учествовала је на волонтерском програму у Националном парку Јелоустон (USA, Montana State, National Forestry Service), под руководством др Дена Тајерса (професор на Montana State University). То су била свеобухватна истраживања животне средине,  као и  истраживања која обухватају екологију биљака и животиња. Упоредо са мастер студијама (октобар 2009. – март 2010.године) волонтирала је у Општини Шабац, у градској управи, информатички одсек, на пројекту израде катастра загађивача Општине Шабац, под руководством дипл.просторног планера Дејана Вујића. Учествовала је на више еколошких кампова у Србији и Црној Гори.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format