Ph.D. Mila Pavlović

 Датум и место рођења: 11.09.1955., Трнава (општина Чачак)

Основну школу завршила је у Трнави, а средњу школу у Чачку. Студије географије уписала је на Одсеку за географију Природно-математичког факултета у Београду 1974. године, а дипломирала је 1978. године, са просечном оценом 9,60. Последипломске студије уписала је 1978. године, а завршила их је са просечном оценом 10. Магистарски рад под називом „Географски размештај индустрије у СР Србији и њена обрада у наставном процесу” је одбранила 1981. године, а за асистента на Одсеку за географију Природно-математичког факултета изабрана је 1985. Докторску дисертацију под називом „Утицај индустрије на развој региона Краљево” је одбранила 1989. на Географском факултету Универзитета у Београду из уже научне области Регионална географија. У звање доцента изабрана је 1991, у звање ванредног професора 1995, а у звање редовног професора 2001. године. Била је на студијском усавршавању на Универзитету Ломоносов (Москва) 1989. године. У периоду 1992-2012. године била је шеф Катедре за регионалну географију. Као ментор учествовала је у изради 10 докторских дисертација, 15 магистарских теза и 12 дипломских радова. Објавила је 80 оригиналних научних радова у домаћим и међународним часописима и учествовала је са 30 реферата на домаћим и међународним научним и стручним скуповима. Аутор је једног универзитетског уџбеника („Географија Југославије 2”, Савремена администрација, Београд, 1998), коаутор три универзитетска уџбеника („Географија Југославије 1”, Савремена администрација, Београд, 1994, „Географске регије Југославије”, Савремена администрација, Београд, 1995, „Глобални и регионални развој Европске уније”, Географски факултет, Београд, 2008). Аутор је једне научне монографије („Села Сјеничког краја – антропогеографска проучавања”, Географски факултет, Београд, 2009) и коаутор пет научних монографија („Дневне миграције становништва (радне снаге и ученика) према Александровцу и Брусу”, Географски факултет, Београд, 1995, „Перспективе и проблеми привредног развоја Старе Рашке”, Стара Рашка, Београд 1997, „Становништво општине Прибој”, Стара Рашка, Београд, 1998., „Нововарошки крај – антропогеографска проучавања”, Стара Рашка, Београд, 2002., „Сјенички крај – антропогеографска проучавања”, Географски факултет, Београд, 2004). Била је руководилац четири научна пројекта. Реализатор је и теренске наставе за студенте четврте године Географског факултета. Као предавач, ангажована је за извођење наставе и на Одсеку за географију Природно-математичког факултета у Нишу и Одсеку за географију Природно-математичког факултета у Косовској Митровици за предмете из уже научне области Регионална географија.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format