Ph.D. Milan Kukrika

Датум и место рођења: 04.07.1953.  Бањалука

Милан Кукрика је завршио основну школу и гимназију у Бањалуци. Дипломирао је на Електротехничком факултету у Загребу на усмерењу за Рачунарску технику 1977. године. Постдипломске студије уписао је на Електротехничком факултету у Загребу школске 1978/79. године. Научна област коју је поближе изучавао на овим студијама је подручје вишерачунарских система. Магистар рачунарских наука постао је почетком 1981. године. Милан Кукрика је стекао титулу доктора из подручја рачунарских наука одбраном дисертације „Критерији распоређивања зависних задатака у вишерачунарским системима” на Електротехничком факултету у Загребу 13.05.1985. године.
По завршетку студија 1977. године запослио се као асистент на Катедри за рачунарску технику Електротехничког факултета у Бањалуци. На предметима Дигиталне рачунске машине и Операциони системи изабран је 1985. године у звање доцента на Електротехничком факултету у Бањалуци. У звање ванредног професора изабран је на предметима Дигиталне рачунске машине и Операциони системи 1990. године на Електротехничком факултету у Бањалуци. За директора Универзитетског рачунског центра у Бањалуци именован је 1990. године.
У звање ванредног професора на Катедри за рачунарску технику Центра високих војних школа – Београд, за предмет Програмски језици и методе програмирања изабран је 1992. године.
У звање ванредног професора на Катедри за просторно планирање Географског факултета на предмету Географски информациони системи изабран је 1996. године, а 2001. и у звање редовног професора.
Постдокторско усавршавање обавио је као стипендиста Немачке државне организације DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Немачка академска служба за размену научних кадрова) на Институту за информатику на Техничком универзитету у Минхену.
Научно-стручна знања допунио је звањем Европског менаџера квалитета 1997., звањем Европског аудитора квалитета (стандард ISO 9001) 1998. године, звањем Европског аудитора за заштиту животне средине (стандард ISO 14001) 1999. године, аудитора за управљање сигурношћу информација (стандард ISO 27001) 2006. године и аудитора за управљање ИТ услугом (стандард ISO 2000) 2009. године.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format