Ph.D. Nenad Živković

Роћен је 1966. године у Ћуприји. Основну и средњу школу је завршио у Појату и Ћићевцу, а средњу у Параћину. Студије географије на ПМФ Универзитета у Београду је уписао 1985. године, а дипломирао 1989. године са темом из физичке географије. За асистента приправника је примљен на Катедри за физичку географију, за предмете Хидрологија и Примењена хидрологија. Последипломске студије је уписао 1991. године на смеру Физичка географија – Хидрологија. Магистрирао је 1994. године са темом “Утицај физичко-географских фактора на висину отицаја у Србији”. Докторску дисертацију под називом “Отицање вода у Србији – услови формирања и хидрогеографска рејонизација” је одбранио 2008. године. Исте године је биран за доцента за научну област Физичка географија. Научно усмерење му је у домену физичке географије, посебно хидрогеографије. Највећи број радова је посветио елементима водног биланса слива и условима који регулишу отицање вода на територији Србије. Почетком школске 2012/2013. године је изабран за шефа Катедре за физичку географију, као и за управника Института за географију.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format