Ph.D. Rajko Golić

Датум и место рођења: 15.08.1982. Сарајево (Босна и Херцеговина)

Основну школу похађао је у Сарајеву и Сремчици (Београд), а гимназију у Власеници (БиХ). Студије географије на Географском факултету у Београду завршио је 2005. са просечном оценом 9,58 (дипломски рад: „Географска проучавања Падинске Скеле и околине”). Магистарске студије на Географском факултету у Београду, смер Регионална географија, завршио је 2010. када је одбранио магистарски рад „Природни потенцијали у функцији регионалног развоја Малозворничког краја”. Исте године пријавио је тему докторске дисертације: „Српска Црна Гора – савремене географске промене у функцији регионалног развоја”. У звање асистента за ужу научну област Регионална географија изабран је 2011. Учествовао је на 9 домаћих и међународних научних скупова. Објавио је 19 научних и стручних радова. Коаутор је уџбеника географије за 6. разред основне школе.

 

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format