Ph.D. Sanja Pavlović

Датум и место рођења: 20.02.1974.  Београд

После завршене основне школе и гимназије, 1993. године уписала се на студије географије и исте завршила 1998. године са просечном оценом 9,59. После дипломирања уписала се на последипломске студије Географског факултета Универзитета у Београду, смер Туристичка географија и завршила их 26. децембра 2002. године, одбраном магистарског рада под насловом „Туристичка валоризација археолошких и античких локалитета у Србији” (ментор проф. др Стеван Станковић). Као асистент приправник на смеру Географија радила је од 2001. до 2004. године и изводила вежбе из туристичко-географске групе предмета. У звање асистента изабрана је фебруара 2004. године. Докторску дисертацију „Туристичка валоризација средњовековних сакралних објеката у Србији” одбранила је 15. јула 2008. године (ментор рада је Стеван Станковић). У октобру исте године изабрана је за доцента. Од школске 2008/09. предаje на смеру Туризмологија

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format